ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Miesiąc: lipiec 2020

Warsztaty na temat “Dziecko krzywdzone, wykorzystywane seksualnie w aspekcie psychologicznym i prawnym”

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują stosowne zaświadczenie.

Seminarium “Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologioczno-pedagogicznej”

Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED” zaprasza na seminarium na temat:  “Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologioczno-pedagogicznej” Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami dotyczącymi organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Seminarium obejmuje 6 godzin. Prowadzone jest metodą wykładu z…

Warsztaty “Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Cele warsztatów: Opracowywanie szkolnego systemu wspierania uczniów. Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zasady organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Warsztaty trwają 6 godzin. Prowadzone są metodą wykładu z elementami warsztatów. Koszt: 100…

Seminarium “Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady postępowania pracowników przy przetwarzaniu danych osobowych. Prawa i obowiązki pracowników wynikające z ustawy Znaczenie pojęć zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych….

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej. Wychowanie dla bezpieczeństwa.

Realizacja zadań związanych z realizacją rządowych programów poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach “Zero tolerancji dla przemocy w szkole” oraz  “Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wspieranie nauczycieli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w szkole, placówce, poprawa stanu bezpieczeństwa, opracowywanie ryzyka…

Doskonalenie form pracy zespołowej nauczycieli w placówce oświatowej

Zapoznanie z istotą pracy zespołowej, jako jednego z głównych elementów doskonalących jakość pracy placówki oświatowej. Podkreślenie znaczenia pracy zespołowej w stosunku do indywidualnych działań podejmowanych przez nauczycieli, doskonalenie metod i form współpracy w gronie pedagogicznym, realizacja standardów kontroli zarządczej.

Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej. Ewaluacja w praktyce szkolnej

Wymagania państwowe wobec placówek oświatowych, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, zapoznanie z filozofią i formami nadzoru pedagogicznego, autoewaluacja pracy szkoły w procesie zarządzania szkołą i w pracy nauczyciela.

Kontrola zarządcza. Ewaluacja w praktyce szkolnej

Kontrola zarządcza jako ogół działań podejmowanych w szkole/placówce dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, standardy kontroli zarządczej, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, istota oraz efektywność pracy zespołowej, synergia.

Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym w szkole ogólnodostępnej.

Pojęcie choroby przewlekłej, rodzaje i przyczyny najczęściej występujących chorób przewlekłych, którymi dotknięte są dzieci, problemy dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, zasady opieki nad dzieckiem nieuleczalnie chorym w szkole, indywidualny program stymulacji rozwoju dziecka przewlekle chorego.

Kurs z andragogiki

Kurs przygotowuje do pracy z dorosłymi.Kurs obejmuje 160 godzin.Koszt kursu 1800 zł z możliwością zapłaty w ratach. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczestnicy zostają zapoznani z wybranymi problemami psychologii człowieka dorosłego, współczesnymi problemami edukacji dorosłych, dydaktyki dorosłych, istotą przygotowania metodycznego andragoga…