ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

admin

Rozpoczęliśmy nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Ruszył nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Rozpoczęcie kursu październik / listopad 2021.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kurs nadaje kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. Rozpoczęcie kursu: październik/listopad 2021 r.Zakończenie kursu: czerwiec/lipiec 2022 r. Kurs obejmuje 220 godzin.Koszt kursu wynosi 1950 zł (możliwość zapłaty w ratach).Zajęcia odbywają się w wybrane piątki (16:00 – 19:45) i…

Informacje

Ponowna akredytacja Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED”

Decyzją Nr 32/2020 z dnia 24.08.2020r. Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał na kolejny okres pięciu lat akredytację Ośrodkowi Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED”. Potwierdzono tym samym, że formy doskonalenia prowadzone przez placówkę wynikają z faktycznych potrzeb nauczycieli oraz sprzyjają rozwojowi zawodowemu…

Informacje

Uruchomienie nowej strony ANED

Z przyjemnością witamy na nowej stronie www Firmy Szkoleniowej “ANED” i Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED”.

Inne szkolenia

Szkolenie z zakresu podstaw andragogiki Szkolenia z zakresu uruchamiania działalności turystycznej na terenach wiejskich dla przyszłych właścicieli oraz pracowników w oparciu o program Leonardo da Vinci 2003-DO3/B/F/PP/-146072 “Turystyka na obszarach wiejskich” Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uruchamiania własnej działalności gospodarczej…

Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia

Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Problemy krzywdzenia dzieci – wstępna diagnoza przemocy. Świadome wykorzystane głosu w zawodzie nauczyciela – emisja głosu….

Proponowana tematyka szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów i psychologów

RODO praktyczne wdrożenia w placówce oświatowej. Czynniki kształtujące  relacje nauczyciel-uczeń w oparciu o program profilaktyczny Golden Five. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Profilaktyka. Doskonalenie pracy zespołowej uczniów. Doskonalenie pracy zespołowej nauczycieli. Rozwój osobisty nauczyciela. Budowanie własnych kompetencji. Budowanie relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic….

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmuje 6 godzin. Koszt kursu 100 zł.

Kurs na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs instruktażowy na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży obejmuje 10 godzin. Koszt kursu 120zł

Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych

Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych obejmuje 6 godzin. Koszt kursu 120 zł.