ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza. Ewaluacja w praktyce szkolnej

Kontrola zarządcza jako ogół działań podejmowanych w szkole/placówce dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, standardy kontroli zarządczej, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, istota oraz efektywność pracy zespołowej, synergia.