ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ochrona danych osobowych

Seminarium “Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zasady postępowania pracowników przy przetwarzaniu danych osobowych. Prawa i obowiązki pracowników wynikające z ustawy Znaczenie pojęć zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych….