ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Rozwiązywanie konfliktów

Warsztaty dotyczące skutecznego rozwiązywania konfliktów w relacjach dzieci-dzieci, nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzina

Warsztaty obejmują: sposoby reagowania na konflikty; sposoby diagnozowania źródeł konfliktów; modyfikowanie zachowań agresywnych u dzieci; metody budowania więzi w zespołach; sposoby rozwiązywania konfliktów; ćwiczenie sposobów negocjacji; style kierowania zespołem.