ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

warsztaty

Warsztaty z zakresu komunikacji dla nauczycieli klas I-III

Celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych między innymi w zakresie: pracy w grupie; sposobów nawiązywania kontaktu z dziećmi; metod nawiązywania kontaktu z rodzicami; metod modyfikowania negatywnych napięć w grupie dzieci; rozpoznawania stylów komunikacyjnych.