ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Rok: 2022

Kurs z andragogiki

Kurs przygotowuje do pracy z dorosłymi.Kurs obejmuje 160 godzin lub 40 godzin.Koszt kursu 1800 zł z możliwością zapłaty w ratach lub 800zł. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczestnicy zostają zapoznani z wybranymi problemami psychologii człowieka dorosłego, współczesnymi problemami edukacji dorosłych, dydaktyki…