ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kursy doskonalenia zawodowego

Kurs z andragogiki

Kurs przygotowuje do pracy z dorosłymi.
Kurs obejmuje 160 godzin lub 40 godzin.
Koszt kursu 1800 zł z możliwością zapłaty w ratach lub 800zł.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Uczestnicy zostają zapoznani z wybranymi problemami psychologii człowieka dorosłego, współczesnymi problemami edukacji dorosłych, dydaktyki dorosłych, istotą przygotowania metodycznego andragoga do procesu wspomagania uczenia się innych, zarządzania wiedzą, istotą sieci w zarządzaniu strategicznym placówkami oświatowymi, coachingiem jako drogą wspierania rozwoju osoby dorosłej, wyzwaniami dla andragogiki w świetle badań i raportów edukacyjnych, w tym uczestnictwem w realizacji edukacyjnych projektów edukacyjnych, a także zasadami przeciwdziałania procesom wykluczenia społecznego.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 210-218

Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie na adres:
ul. Powstańców Śl. 210-218, 53-140 Wrocław
biuro@aned.com.pl
tel. 71/339-88-91 lub 71/794-05-00