ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kursy doskonalenia zawodowego

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kurs nadaje kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. Rozpoczęcie kursu: wrzesień/październik 2023 r.Zakończenie kursu: maj/czerwiec 2024 r. Kurs obejmuje 220 godzin.Koszt kursu wynosi 2000 zł (możliwość zapłaty w ratach).Zajęcia odbywają się w wybrane środy i piątki (16:00 –…

Kurs z andragogiki

Kurs przygotowuje do pracy z dorosłymi.Kurs obejmuje 160 godzin lub 40 godzin.Koszt kursu 1800 zł z możliwością zapłaty w ratach lub 800zł. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczestnicy zostają zapoznani z wybranymi problemami psychologii człowieka dorosłego, współczesnymi problemami edukacji dorosłych, dydaktyki…

Kurs doskonalący z podstaw języka angielskiego / niemieckiego

Kurs obejmuje 80 godzin.Koszt kursu 1500 zł z możliwością zapłaty w ratach. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 we Wrocławiuul. Powstańców Śl. 210-218 Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie na adres: ul. Powstańców Śl. 210-218, 53-140 Wrocławbiuro@aned.com.pltel. 71/339-88-91 lub 71/794-05-00

Kurs doskonalący z zakresu kierowania placówkami oświatowymi połączony z wypracowywaniem koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki

Kurs obejmuje 80 godzin.Koszt kursu wynosi 1500zł. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 we Wrocławiuul. Powstańców Śl. 210-218 Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie na adres:ul. Powstańców Śl. 210-218, 53-140 Wrocławbiuro@aned.com.pltel. 71/339-88-91 lub 71/794-05-00