ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej. Wychowanie dla bezpieczeństwa.

Realizacja zadań związanych z realizacją rządowych programów poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach “Zero tolerancji dla przemocy w szkole” oraz  “Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wspieranie nauczycieli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w szkole, placówce, poprawa stanu bezpieczeństwa, opracowywanie ryzyka…