ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Miesiąc: lipiec 2020

Informacje

Uruchomienie nowej strony ANED

Z przyjemnością witamy na nowej stronie www Firmy Szkoleniowej “ANED” i Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED”.

Inne szkolenia

Szkolenie z zakresu podstaw andragogiki Szkolenia z zakresu uruchamiania działalności turystycznej na terenach wiejskich dla przyszłych właścicieli oraz pracowników w oparciu o program Leonardo da Vinci 2003-DO3/B/F/PP/-146072 “Turystyka na obszarach wiejskich” Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uruchamiania własnej działalności gospodarczej…

Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia

Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia. Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Problemy krzywdzenia dzieci – wstępna diagnoza przemocy. Świadome wykorzystane głosu w zawodzie nauczyciela – emisja głosu….

Proponowana tematyka szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów i psychologów

RODO praktyczne wdrożenia w placówce oświatowej. Czynniki kształtujące  relacje nauczyciel-uczeń w oparciu o program profilaktyczny Golden Five. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Profilaktyka. Doskonalenie pracy zespołowej uczniów. Doskonalenie pracy zespołowej nauczycieli. Rozwój osobisty nauczyciela. Budowanie własnych kompetencji. Budowanie relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic….

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmuje 6 godzin. Koszt kursu 100 zł.

Kurs na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs instruktażowy na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży obejmuje 10 godzin. Koszt kursu 120zł

Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych

Kurs na kierowników wycieczek i imprez szkolnych obejmuje 6 godzin. Koszt kursu 120 zł.

Kurs na wychowawców kolonii, wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs na wychowawców kolonii, wypoczynku dzieci i młodzieży obejmuje 36 godzin.Koszt kursu 120zł.

Warsztaty dotyczące skutecznego rozwiązywania konfliktów w relacjach dzieci-dzieci, nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzina

Warsztaty obejmują: sposoby reagowania na konflikty; sposoby diagnozowania źródeł konfliktów; modyfikowanie zachowań agresywnych u dzieci; metody budowania więzi w zespołach; sposoby rozwiązywania konfliktów; ćwiczenie sposobów negocjacji; style kierowania zespołem.

Warsztaty z zakresu komunikacji dla nauczycieli klas I-III

Celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych między innymi w zakresie: pracy w grupie; sposobów nawiązywania kontaktu z dziećmi; metod nawiązywania kontaktu z rodzicami; metod modyfikowania negatywnych napięć w grupie dzieci; rozpoznawania stylów komunikacyjnych.