ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Informacje

Ponowna akredytacja Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED”

Decyzją Nr 32/2020 z dnia 24.08.2020r. Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał na kolejny okres pięciu lat akredytację Ośrodkowi Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED”. Potwierdzono tym samym, że formy doskonalenia prowadzone przez placówkę wynikają z faktycznych potrzeb nauczycieli oraz sprzyjają rozwojowi zawodowemu zarówno nauczycieli, jak i szkół i placówek, korzystających z oferty Ośrodka.