ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Warsztaty “Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Cele warsztatów: Opracowywanie szkolnego systemu wspierania uczniów. Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zasady organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Warsztaty trwają 6 godzin. Prowadzone są metodą wykładu z elementami warsztatów. Koszt: 100…