ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Seminaria i warsztaty metodyczne

Warsztaty “Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Cele warsztatów:

  • Opracowywanie szkolnego systemu wspierania uczniów.
  • Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Zasady organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.

Warsztaty trwają 6 godzin. Prowadzone są metodą wykładu z elementami warsztatów.

Koszt: 100 zł od osoby – w przypadku zgłoszeń indywidualnych.

W przypadku szkoleń Rad Pedagogicznych – 50 zł od osoby.

Uczestnicy otrzymują materiały, wzory dokumentacji oraz zaświadczenie o ukończeniu kształcenia.

Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, Wrocław ul. Powstańców Śl. 210-218

Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie.