ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Firma Szkoleniowa

Inne szkolenia

Szkolenie z zakresu podstaw andragogiki Szkolenia z zakresu uruchamiania działalności turystycznej na terenach wiejskich dla przyszłych właścicieli oraz pracowników w oparciu o program Leonardo da Vinci 2003-DO3/B/F/PP/-146072 “Turystyka na obszarach wiejskich” Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uruchamiania własnej działalności gospodarczej…

Szkolenia BHP

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhpszkolenie obejmuje 64 godziny Szkolenie okresowe bhp pracodawców i osób kierujących pracownikamiszkolenie obejmuje 16 godzin Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczychszkolenie obejmuje 8 godzin Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznychszkolenie obejmuje 16 godzin Szkolenie okresowe pracowników służby…