ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Pozostałe szkolenia

Inne szkolenia

 • Szkolenie z zakresu podstaw andragogiki
 • Szkolenia z zakresu uruchamiania działalności turystycznej na terenach wiejskich dla przyszłych właścicieli oraz pracowników w oparciu o program Leonardo da Vinci 2003-DO3/B/F/PP/-146072 “Turystyka na obszarach wiejskich”
 • Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uruchamiania własnej działalności gospodarczej z elementami obsługi komputera
 • Szkolenia z zakresu andragogiki dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
 • Szkolenia z podstawami języka niemieckiego w dziedzinie opieki środowiskowej nad osobami chorymi w starszym wieku
 • Szkolenia z podstawami języka niemieckiego opiekunów osób niepełnosprawnych
 • Szkolenia opiekunów w domach pomocy społecznej
 • Szkolenia opiekunek środowiskowych
 • Szkolenia na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kursy komputerowe dla początkujących
 • Kursy instruktażowe na kierowników placówek wypoczynku
 • Kursy na kierowników wycieczek i imprez szkolnych
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy