ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

 • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp
  szkolenie obejmuje 64 godziny
 • Szkolenie okresowe bhp pracodawców i osób kierujących pracownikami
  szkolenie obejmuje 16 godzin
 • Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  szkolenie obejmuje 8 godzin
 • Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznych
  szkolenie obejmuje 16 godzin
 • Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania służby bhp
  szkolenie obejmuje 32 godziny
 • Kurs z meodyki kierowania procesem szkolenia pracowników z zakresu bhp
  szkolenie obejmuje 32 godziny
 • Szkolenie bhp pracowników administracyjno-biurowych
  szkolenie obejmuje 8 godzin