ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kurs zarządzania
Kursy doskonalenia zawodowego

Kurs doskonalący z zakresu kierowania placówkami oświatowymi połączony z wypracowywaniem koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki

Kurs obejmuje 80 godzin.
Koszt kursu wynosi 1500zł. 
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 210-218

Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie na adres:
ul. Powstańców Śl. 210-218, 53-140 Wrocław
biuro@aned.com.pl
tel. 71/339-88-91 lub 71/794-05-00