ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Rady pedagogiczne oraz sieci współpracy

Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia

Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia.

Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym.

Problemy krzywdzenia dzieci – wstępna diagnoza przemocy.

Świadome wykorzystane głosu w zawodzie nauczyciela – emisja głosu.

Rola i miejsca mediów we współczesnej edukacji dzieci i młodzieży:
– konsekwencje powszechnego stosowania mediów;
– szanse i zagrożenia.

Kurs przygotowujący nauczyciela do zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Kurs przygotowujący nauczycieli do opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Kurs przygotowujący nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu.