ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Seminaria i warsztaty metodyczne

Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym w szkole ogólnodostępnej.

Pojęcie choroby przewlekłej, rodzaje i przyczyny najczęściej występujących chorób przewlekłych, którymi dotknięte są dzieci, problemy dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, zasady opieki nad dzieckiem nieuleczalnie chorym w szkole, indywidualny program stymulacji rozwoju dziecka przewlekle chorego.