ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nadzór pedagogiczny
Seminaria i warsztaty metodyczne

Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej. Ewaluacja w praktyce szkolnej

Wymagania państwowe wobec placówek oświatowych, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, zapoznanie z filozofią i formami nadzoru pedagogicznego, autoewaluacja pracy szkoły w procesie zarządzania szkołą i w pracy nauczyciela.