ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ochrona danych osobowych
Seminaria i warsztaty metodyczne

Seminarium “Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
  • Zasady postępowania pracowników przy przetwarzaniu danych osobowych.
  • Prawa i obowiązki pracowników wynikające z ustawy
  • Znaczenie pojęć zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  • Wzory dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.
  • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków zawartych w ustawie.
  • Ochrona danych osobowych zawartych w systemie informacji oświatowej /SIO/.

Seminarium obejmuje 6 godzin. Prowadzone jest metodą wykładu z elementami warsztatów.

Koszt: 150 zł od osoby – w przypadku zgłoszeń indywidualnych.

W przypadku szkoleń Rad Pedagogicznych – koszt szkolenia do uzgodnienia.

Uczestnicy otrzymują materiały, wzory dokumentacji oraz zaświadczenie o ukończeniu kształcenia.

Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, Wrocław ul. Powstańców Śl. 210-218 lub w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie