ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Warsztaty dziecko krzywdzone
Seminaria i warsztaty metodyczne

Warsztaty na temat “Dziecko krzywdzone, wykorzystywane seksualnie w aspekcie psychologicznym i prawnym”

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują stosowne zaświadczenie.