ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Warsztaty konflikt
Seminaria i warsztaty metodyczne

Warsztaty dotyczące skutecznego rozwiązywania konfliktów w relacjach dzieci-dzieci, nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzina

Warsztaty obejmują:

  • sposoby reagowania na konflikty;
  • sposoby diagnozowania źródeł konfliktów;
  • modyfikowanie zachowań agresywnych u dzieci;
  • metody budowania więzi w zespołach;
  • sposoby rozwiązywania konfliktów;
  • ćwiczenie sposobów negocjacji;
  • style kierowania zespołem.