ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Seminaria i warsztaty metodyczne

Seminarium “Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologioczno-pedagogicznej”

Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli “ANED” zaprasza na seminarium na temat:

 “Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologioczno-pedagogicznej”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami dotyczącymi organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Seminarium obejmuje 6 godzin. Prowadzone jest metodą wykładu z elementami warsztatów.
W przypadku szkoleń Rad Pedagogicznych koszt wynosi 50zł od osoby.
Uczestnicy otrzymują materiały, wzory dokumentacji oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
W trakcie seminarium omawiane są m.in.

  • podstawy prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • zasady organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • tworzenie indywidualnych programów edykacyjno-terapeutycznych (IPET)
  • karta indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU)
  • plan działań wspierających (PDW)

Zgłoszenia prosimy kierować na odres:
ul. Powstańców Śląskich 210-218, 53-140 Wrocław
tel./fax 71/3398891 lub tel. 71/7940500
e-mail: biuro@aned.com.pl

 Oferujemy także inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Aktualnie w przygotowaniu szkolenie na temat ochrony danych osobowych.