ANED

Firma Szkoleniowa i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej. Ewaluacja w praktyce szkolnej

Wymagania państwowe wobec placówek oświatowych, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, zapoznanie z filozofią i formami nadzoru pedagogicznego, autoewaluacja pracy szkoły w procesie zarządzania szkołą i w pracy nauczyciela.

Kontrola zarządcza. Ewaluacja w praktyce szkolnej

Kontrola zarządcza jako ogół działań podejmowanych w szkole/placówce dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, standardy kontroli zarządczej, ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, istota oraz efektywność pracy zespołowej, synergia.

Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym w szkole ogólnodostępnej.

Pojęcie choroby przewlekłej, rodzaje i przyczyny najczęściej występujących chorób przewlekłych, którymi dotknięte są dzieci, problemy dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, zasady opieki nad dzieckiem nieuleczalnie chorym w szkole, indywidualny program stymulacji rozwoju dziecka przewlekle chorego.

Kurs doskonalący z podstaw języka angielskiego / niemieckiego

Kurs obejmuje 80 godzin.Koszt kursu 1500 zł z możliwością zapłaty w ratach. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 we Wrocławiuul. Powstańców Śl. 210-218 Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie na adres: ul. Powstańców Śl. 210-218, 53-140 Wrocławbiuro@aned.com.pltel. 71/339-88-91 lub 71/794-05-00

Kurs doskonalący z zakresu kierowania placówkami oświatowymi połączony z wypracowywaniem koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki

Kurs obejmuje 80 godzin.Koszt kursu wynosi 1500zł. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 4 we Wrocławiuul. Powstańców Śl. 210-218 Zgłoszenia prosimy kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie na adres:ul. Powstańców Śl. 210-218, 53-140 Wrocławbiuro@aned.com.pltel. 71/339-88-91 lub 71/794-05-00

Szkolenia BHP

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhpszkolenie obejmuje 64 godziny Szkolenie okresowe bhp pracodawców i osób kierujących pracownikamiszkolenie obejmuje 16 godzin Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczychszkolenie obejmuje 8 godzin Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno-technicznychszkolenie obejmuje 16 godzin Szkolenie okresowe pracowników służby…